فراسو سامانه پاسارگاد پیشرو در تکنولوژی های روز دنیا

شماره حساب ها

mellat

شماره حساب : ۳۳۶۷۰۹۲۳۹۴

IR70 0120 0200 0000 3367 0923 94 : شماره شبا

به نام آقای فرید حاجی زین العابدین

 

parsian

شماره حساب : ۰۰۴-۰۱۲۵۰۰۱۶-۰۲

شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۸۸۳۹۸۶۹

به نام آقای فرید حاجی زین العابدین

 

Partner Bg