قانون 1 به 8 چیست ؟ حتما باید رعایت شود؟

در ترافیک پیشفرض ارائه شده در پلن های سرور اختصاصی خیر نیازی به رعایت قانون 1 به 8 نیست اما اگر شما افزونه ترافیک نامحدود را انتخاب کنید، باید این نسبت را رعایت کنید در غیر اینصورت ملزم به پرداخت مبلغ به ازای هر ...

آیا امکان ارائه ترافیک نامحدود را دارید؟

بله در زمان سفارش سرور با انتخاب گزینه مربوطه و پرداخت هزینه این افزونه می‌توانید سرور با ترافیک ماهانه نامحدود تحت قانون 1 دانلود به 8 آپلود استفاده کنید ...

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی