بله امکان دارد، ولی موبایل نسبت به کامپیوتر دچار محدودیت هایی است. پیشنهاد ما استفاده از کامپیوتر برای دسترسی کامل به خدمات است.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی