بله؛ به‌راحتی می‌توانید فقط با چند کلیک، سیستم عامل موردنظرتان را روی سرور مجازی لینوکس نصب کنید.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی