پاسخ این سوال مثبت است اما باید توجه داشته باشید هم سرورهای مجازی فراسو و هم سرور ابری از کیفیت بالایی برخوردار هستند و تفاوت سرعت بین این دو سرویس ممکن است محسوس و قابل لمس برای شما نباشد.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی