پاسخ این سوال هم مثبت و هم منفی است، تلاش ما در پلن های سرورهای اقتصادی ارائه سرویسی با کیفیت متوسط و قیمت بسیار مناسب بوده است لذا سرعت اینترنت در این سرویس‌ها نیز طبیعتا برابر با سایر سرویس ها نخواهد بود اما قطعا از سرعت مطلوبی برخوردار هستند و محدودیت خاصی از سمت فراسو بر سرعت اعمال نشده است.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی