خیر متاسفانه در حال حاضر خدماتی برای راه اندازی یک گیم بر روی سرور شما توسط فراسو ارائه نمی‌شود و فراسو صرفا بستر سرور آن را در اختیار شما قرار می‌دهد تا گیم مورد نظر خود را راه اندازی کنید

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی