بزرگترین تفاوت سرور ابری ایران با سرور ابری خارج از ایران محل فیزیکی سرور است که مشخصات سرور ابری ایران در دیتاسنتر داخل ایران و خارج در دیتاسنتر خارج از ایران نگهداری میشود اما در سایر موارد مانند مشخصات سخت افزاری هر دو با هم یکسان بوده و تفاوتی ندارند.

همچنین سرورهای خارج از ایران همچنان از لحاظ سرعت پورت اینترنت دارای سرعت بالاتری نسبت به سرورهای ابری داخل ایران هستند.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی