سرورهای مجازی ترکیه ، در حال حاضر در شهر استانبول و دیتاسنتر دی جی تورونج قرار دارند. توجه داشته باشید فراسو این حق را برای خود در خصوص انتخاب شهر یا دیتاسنتر میزبان سرورها محفوظ میدارد.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی