سرورهای مجازی مدیریت شده فراسو با توجه به اینکه دارای پشتیبانی نرم افزاری هستند مناسب برای اشخاصی است که اطلاعات زیادی نسبت به مشکلات و تنظیمات سروری نداشته یا قصد دارند با سپردن این امور به پشتیبان شرکت در زمان خود صرفه جویی کنند.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی