برای ثبت ، انتقال و تمدید دامنه باید از قبل اعتبار (موجودی حساب) پنل نمایندگی خود در فراسو را شارژ کنید مبلغ از اعتبار حساب شما کسر خواهد شد.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی