در ترافیک پیشفرض ارائه شده در پلن های سرور اختصاصی خیر نیازی به رعایت قانون 1 به 8 نیست اما اگر شما افزونه ترافیک نامحدود را انتخاب کنید، باید این نسبت را رعایت کنید در غیر اینصورت ملزم به پرداخت مبلغ به ازای هر 100 گیگ ترافیک مصرف شده خواهید بود.

نسبت 1 به هشت به معنای 8 برابر بودن ترافیک آپلود سرور به نسبت ترافیک دانلود آن است به زبان ساده اگر مجموع ترافیک مصرفی سرور شما 9 ترابایت باشد باید حداقل 8 ترابایت مصرف شما ترافیک آپلودی و فقط 1 ترابایت آن ترافیک دانلودی باشد.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی