بله در سرورهای اقتصادی پردازنده اشتراکی بوده و به نسبت سایر سرویس ها از قدرت کمتری برخوردار است.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی