قیمت فروش دامنه وابسته به تصمیم خود شما دارد و در قیمت گذاری کاملا آزاد هستید، کاربر مبلغ دامنه را در سایت شما پرداخت می‌کند و هزینه آن بر اساس نرخ اعلام شده در جدول قیمت از موجودی اعتبار شما نزد فراسو کسر میشود

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی