به واسطه اینکه کاربر کنترل بیشتر و بهتری روی نرم افزارهای سرور مجازی ویندوز دارد به طور معمول امکان نصب انواع نرم افزارهای متفاوت مانند کنترل پنل، بانک اطلاعاتی، میل سرور و غیره وجود دارد.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی