فراسو سامانه پاسارگاد پیشرو در تکنولوژی های روز دنیا

ثبت دامنه آی آر و بین المللی

پسوند

 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .ir
 • .co.ir/.net.id و...
 • .biz
 • .ws
 • .name
 • .asia
 • .tel
 • .me
 • .mobi
 • .tv
 • .co
 • .in

ثبت/سال/ريال

 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۳۹۰,۰۰۰
 • ۵۹۰,۰۰۰
 • ۶۰۰,۰۰۰
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰
 • ۸۲۰,۰۰۰
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰

تمدید/سال/ريال

 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۳۹۰,۰۰۰
 • ۵۹۰,۰۰۰
 • ۶۰۰,۰۰۰
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰
 • ۸۲۰,۰۰۰
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰

انتقال/سال/ريال

 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰
 • ۳۹۰,۰۰۰
 • ۵۹۰,۰۰۰
 • ۶۰۰,۰۰۰
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰
 • ۸۲۰,۰۰۰
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰
 • ۴۰۰,۰۰۰
Partner Bg