تعرفه ثبت دامنه

دامنه چیست

نام دامنه یا دومین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود فرض کنید آدرس سایتی www.google.com باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی google.com اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود

با ساختار دامنه بیشتر آشنا شوید

اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره (بدون فاصله) تشكيل مي گردد. هر هاست جهت نمایش اطلاعات خود در فضای وب نیاز به یک آدرس اینترنتی دارد که با نام دامنه نام گذاری می شود. دامنه ها از سه قسمت تشکیل شده اند : قسمت اول : www که ماهیت آدرس دامنه را در فضای اینترنت مشخص می کند. قسمت دوم : نام دامنه است مانند : faraso یا fsp قسمت سوم : پسوند موضوعی دامنه است مانند .com,.net,.org برای دامنه های بین المللی و یا .ir که برای دامنه های ملی می باشند.برای مثال faraso.org یا faraso.ir کاربران می توانند بسته به نیاز خود نوع پسوند موضوعی دامنه خود را انتخاب و ثبت نمایند.

چرا نمایندگی دامنه فراسو

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های ملی (nic) در ایران و نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های بین المللی در ایران می باشد که می توانید از طریق وبسایت رسمی شرکت فراسو سامانه پاسارگاد اقدام به دریافت نمایندگی نموده و بدون نگرانی از تحریم ، پرداخت دلار و هرگونه دغدغه دیگر شروع به تجارت بزرگ ارائه خدمات دامنه نمایید

  • نمایندگی ثبت دامنه بین الملل
  • 1,000,000 ریال یکبار پرداخت
  • ماژول whmcs با تمامی امکانات
  • مخفی کردن whois
  • dns sec
  • سفارش

قیمت انتقالقیمت تمدیدقیمت ثبتپسوند دامنه
4,750,0004,750,0004,750,000.me
4,810,0004,810,0004,810,000.club
3,860,0003,860,0003,860,000.com
4,210,0004,210,0004,210,000.net
4,270,0004,270,0004,270,000.org
149,000149,000149,000.ir
149,000149,000149,000.id.ir
149,000149,000149,000.co.ir
.net.ir
.org.ir
.sch.ir
.ac.ir
149,000149,000149,000.ایران
6,250,0006,250,0006,250,000.info
5,780,0005,780,0005,780,000.biz
20,350,00020,350,00020,350,000.ws
7,830,0007,830,0007,830,000.name
4,300,0004,300,0004,300,000.asia
10,170,00010,170,00010,170,000.tel
7,610,0007,610,0007,610,000.mobi
10,820,00010,820,00010,820,000.tv
9,290,0009,290,0009,290,000.co
2,200,0002,200,0002,200,000.in
1,500,0001,500,0001,500,000.ru
1,730,0001,730,0001,730,000.eu
3,200,0003,200,0003,200,000.de
2,500,0002,500,0002,500,000.fr
1,790,0001,790,0001,790,000.it
2,950,0002,950,0002,950,000.li
3,460,0003,460,0003,460,000.cc
2,000,0002,000,0002,000,000.uk
2,010,0002,010,0002,010,000.co.uk
2,010,0002,010,0002,010,000.org.uk
2,810,0002,810,0002,810,000.us
3,460,0003,460,0003,460,000.com.co
6,240,0006,240,0006,240,000.pro
6,490,0006,490,0006,490,000.pw
10,210,00010,210,00010,210,000.ca
3,940,0003,940,000990,000.xyz
7,080,0007,080,0007,080,000.photography
9,550,0009,550,0009,550,000.money
8,310,0008,310,0008,310,000.news
8,730,0008,730,0008,730,000.photo
10,890,00010,890,00010,890,000.academy
4,400,0004,400,0004,400,000.accountant
7,080,0007,080,0007,080,000.agency
43,340,00043,340,00043,340,000.audio
7,430,0007,430,0007,430,000.band
8,310,0008,310,0008,310,000.blog
9,550,0009,550,0009,550,000.boutique
10,370,00010,370,00010,370,000.cafe
16,550,00016,550,00016,550,000.camera
10,030,00010,030,00010,030,000.catering
6,250,0006,250,0006,250,000.center
9,550,0009,550,0009,550,000.chat
8,730,0008,730,0008,730,000.cheap
3,110,0003,110,0003,110,000.click
15,730,00015,730,00015,730,000.clinic
15,730,00015,730,00015,730,000.codes
9,550,0009,550,0009,550,000.coffee
9,550,0009,550,0009,550,000.community
3,370,0003,370,0003,370,000.company
8,730,0008,730,0008,730,000.cooking
17,380,00017,380,00017,380,000.dental
17,380,00017,380,00017,380,000.dentist
15,220,00015,220,00015,220,000.design
43,340,00043,340,00043,340,000.diet
15,730,00015,730,00015,730,000.dog
10,370,00010,370,00010,370,000.domains
2,300,0002,300,0002,300,000.download
8,730,0008,730,0008,730,000.family
15,730,00015,730,00015,730,000.finance
9,550,0009,550,0009,550,000.fitness
9,550,0009,550,0009,550,000.forsale
6,570,0006,570,0006,570,000.gallery
5,840,0005,840,0005,840,000.gift
8,730,0008,730,0008,730,000.help
16,520,00016,520,00016,520,000.holdings
28,200,00028,200,00028,200,000.host
129,860,000129,860,000129,860,000.hosting
6,670,0006,670,0006,670,000.institute
9,550,0009,550,0009,550,000.land
17,380,00017,380,00017,380,000.lawyer
3,110,0003,110,0003,110,000.link
10,890,00010,890,00010,890,000.market
7,080,0007,080,0007,080,000.network
10,890,00010,890,00010,890,000.online
15,730,00015,730,00015,730,000.pizza
6,250,0006,250,0006,250,000.photos
21,280,00021,280,00021,280,000.press
18,610,00018,610,00018,610,000.rent
15,730,00015,730,00015,730,000.restaurant
9,550,0009,550,0009,550,000.sale
9,550,0009,550,0009,550,000.school
8,730,0008,730,0008,730,000.site
9,550,0009,550,0009,550,000.software
15,220,00015,220,00015,220,000.tech
7,080,0007,080,0007,080,000.technology
9,550,0009,550,0009,550,000.tools
15,730,00015,730,00015,730,000.university
8,310,0008,310,0008,310,000.video
22,790,00022,790,00022,790,000.vote
6,570,0006,570,0006,570,000.website
2,670,0002,670,0002,670,000.work
17,380,00017,380,00017,380,000.store
3,780,0003,780,0003,780,000.art
20,670,00020,670,00020,670,000.baby
22,790,00022,790,00022,790,000.bio
6,640,0006,640,0006,640,000.cat
3,370,0003,370,0003,370,000.business
28,910,00028,910,00028,910,000.doctor
7,430,0007,430,0007,430,000.games
6,130,0006,130,0006,130,000.pet
9,960,0009,960,0009,960,000.shop
3,340,0003,340,0003,340,000.at
59,460,00059,460,00059,460,000.travel
2,180,0002,180,0002,180,000.win
8,730,0008,730,0008,730,000.studio
19,470,00019,470,00019,470,000.io
16,220,00016,220,00016,220,000.sh
10,860,00010,860,00010,860,000.no
8,310,0008,310,0008,310,000.live
19,420,00019,420,00019,420,000.im
9,550,0009,550,0009,550,000.services
9,550,0009,550,0009,550,000.zone
7,080,0007,080,0007,080,000.ltd
5,020,0005,020,0005,020,000.group
8,730,0008,730,0008,730,000.fashion
1,820,0001,820,0001,820,000.es
4,840,0004,840,0004,840,000.vip
15,730,00015,730,00015,730,000.expert
10,030,00010,030,00010,030,000.pub
7,350,0007,350,0007,350,000.bz
22,790,00022,790,00022,790,000.archi
8,650,0008,650,0008,650,000.co.com
14,500,00014,500,00014,500,000.ninja
1,420,0001,420,0001,420,000.nl
2,140,0002,140,0002,140,000.re
15,730,00015,730,00015,730,000.coach
15,730,00015,730,00015,730,000.tours
2,080,0002,080,0002,080,000.top
2,300,0002,300,0002,300,000.men
89,120,00089,120,00089,120,000.jobs
8,730,0008,730,0008,730,000.fit
51,050,00051,050,00051,050,000.jp
5,270,0005,270,0005,270,000.app
10,820,00010,820,00010,820,000.vc
7,080,0007,080,0007,080,000.solutions
6,570,0006,570,0006,570,000.cloud
9,550,0009,550,0009,550,000.life
2,300,0002,300,0002,300,000.bid
26,390,00026,390,00026,390,000.qa
4,400,0004,400,0004,400,000.dev
10,690,00010,690,00010,690,000.tk
6,250,0006,250,0006,250,000.city
7,490,0007,490,0007,490,000.tips
10,370,00010,370,00010,370,000.media
3,560,0003,560,0003,560,000.si
11,660,00011,660,00011,660,000.cn
6,250,0006,250,0006,250,000.best
3,840,0003,840,0003,840,000.monster
36,260,00036,260,00036,260,000.by
9,550,0009,550,0009,550,000.plus
9,550,0009,550,0009,550,000.cash
9,550,0009,550,0009,550,000.social
8,930,0008,930,0008,930,000.moda
5,430,0005,430,0005,430,000.rip
21,710,00021,710,00021,710,000.eco
15,000,00015,000,00015,000,000.ski
7,080,0007,080,0007,080,000.today
9,550,0009,550,0009,550,000.farm
21,710,00021,710,00021,710,000.bar
15,730,00015,730,00015,730,000.toys
10,370,00010,370,00010,370,000.digital
13,430,00013,430,00013,430,000.ae
8,930,0008,930,0008,930,000.charity
9,550,0009,550,0009,550,000.events
7,000,0007,000,0007,000,000.com.de
5,570,0005,570,0005,570,000.de.com

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی