تعرفه ثبت دامنه

دامنه چیست

نام دامنه یا دومین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود فرض کنید آدرس سایتی www.google.com باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی google.com اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود

با ساختار دامنه بیشتر آشنا شوید

اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره (بدون فاصله) تشكيل مي گردد. هر هاست جهت نمایش اطلاعات خود در فضای وب نیاز به یک آدرس اینترنتی دارد که با نام دامنه نام گذاری می شود. دامنه ها از سه قسمت تشکیل شده اند : قسمت اول : www که ماهیت آدرس دامنه را در فضای اینترنت مشخص می کند. قسمت دوم : نام دامنه است مانند : faraso یا fsp قسمت سوم : پسوند موضوعی دامنه است مانند .com,.net,.org برای دامنه های بین المللی و یا .ir که برای دامنه های ملی می باشند.برای مثال faraso.org یا faraso.ir کاربران می توانند بسته به نیاز خود نوع پسوند موضوعی دامنه خود را انتخاب و ثبت نمایند.

چرا نمایندگی دامنه فراسو

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های ملی (nic) در ایران و نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های بین المللی در ایران می باشد که می توانید از طریق وبسایت رسمی شرکت فراسو سامانه پاسارگاد اقدام به دریافت نمایندگی نموده و بدون نگرانی از تحریم ، پرداخت دلار و هرگونه دغدغه دیگر شروع به تجارت بزرگ ارائه خدمات دامنه نمایید

  • نمایندگی ثبت دامنه بین الملل
  • 1,000,000 ریال یکبار پرداخت
  • ماژول whmcs با تمامی امکانات
  • مخفی کردن whois
  • dns sec
  • سفارش

قیمت انتقالقیمت تمدیدقیمت ثبتپسوند دامنه
5,950,0005,950,0005,950,000.me
5,900,0005,900,0005,900,000.club
4,520,0004,520,0004,520,000.com
4,920,0004,920,0004,920,000.net
5,000,0005,000,0005,000,000.org
149,000149,000149,000.ir
149,000149,000149,000.id.ir
149,000149,000149,000.co.ir
.net.ir
.org.ir
.sch.ir
.ac.ir
149,000149,000149,000.ایران
7,310,0007,310,0007,310,000.info
6,760,0006,760,0006,760,000.biz
24,950,00024,950,00024,950,000.ws
9,170,0009,170,0009,170,000.name
5,030,0005,030,0005,030,000.asia
12,470,00012,470,00012,470,000.tel
9,330,0009,330,0009,330,000.mobi
13,260,00013,260,00013,260,000.tv
10,880,00010,880,00010,880,000.co
2,450,0002,450,0002,450,000.in
1,500,0001,500,0001,500,000.ru
2,170,0002,170,0002,170,000.eu
3,200,0003,200,0003,200,000.de
2,690,0002,690,0002,690,000.fr
2,320,0002,320,0002,320,000.it
3,380,0003,380,0003,380,000.li
4,240,0004,240,0004,240,000.cc
2,570,0002,570,0002,570,000.uk
2,580,0002,580,0002,580,000.co.uk
2,580,0002,580,0002,580,000.org.uk
3,450,0003,450,0003,450,000.us
4,240,0004,240,0004,240,000.com.co
7,310,0007,310,0007,310,000.pro
7,960,0007,960,0007,960,000.pw
12,460,00012,460,00012,460,000.ca
4,850,0004,850,0004,850,000.xyz
9,110,0009,110,0009,110,000.photography
12,300,00012,300,00012,300,000.money
10,700,00010,700,00010,700,000.news
10,700,00010,700,00010,700,000.photo
13,360,00013,360,00013,360,000.academy
5,390,0005,390,0005,390,000.accountant
9,110,0009,110,0009,110,000.agency
53,140,00053,140,00053,140,000.audio
9,110,0009,110,0009,110,000.band
10,700,00010,700,00010,700,000.blog
12,300,00012,300,00012,300,000.boutique
13,360,00013,360,00013,360,000.cafe
21,310,00021,310,00021,310,000.camera
12,300,00012,300,00012,300,000.catering
8,050,0008,050,0008,050,000.center
12,300,00012,300,00012,300,000.chat
11,230,00011,230,00011,230,000.cheap
3,810,0003,810,0003,810,000.click
20,250,00020,250,00020,250,000.clinic
20,250,00020,250,00020,250,000.codes
12,300,00012,300,00012,300,000.coffee
12,300,00012,300,00012,300,000.community
4,340,0004,340,0004,340,000.company
10,700,00010,700,00010,700,000.cooking
21,310,00021,310,00021,310,000.dental
21,310,00021,310,00021,310,000.dentist
18,660,00018,660,00018,660,000.design
53,140,00053,140,00053,140,000.diet
20,250,00020,250,00020,250,000.dog
13,360,00013,360,00013,360,000.domains
2,740,0002,740,0002,740,000.download
10,700,00010,700,00010,700,000.family
20,250,00020,250,00020,250,000.finance
12,300,00012,300,00012,300,000.fitness
12,300,00012,300,00012,300,000.forsale
8,050,0008,050,0008,050,000.gallery
7,170,0007,170,0007,170,000.gift
10,700,00010,700,00010,700,000.help
20,250,00020,250,00020,250,000.holdings
34,570,00034,570,00034,570,000.host
159,230,000159,230,000159,230,000.hosting
8,580,0008,580,0008,580,000.institute
12,300,00012,300,00012,300,000.land
21,310,00021,310,00021,310,000.lawyer
3,810,0003,810,0003,810,000.link
13,360,00013,360,00013,360,000.market
9,110,0009,110,0009,110,000.network
13,360,00013,360,00013,360,000.online
20,250,00020,250,00020,250,000.pizza
8,050,0008,050,0008,050,000.photos
26,090,00026,090,00026,090,000.press
23,970,00023,970,00023,970,000.rent
20,250,00020,250,00020,250,000.restaurant
12,300,00012,300,00012,300,000.sale
12,300,00012,300,00012,300,000.school
10,700,00010,700,00010,700,000.site
12,300,00012,300,00012,300,000.software
18,660,00018,660,00018,660,000.tech
9,110,0009,110,0009,110,000.technology
12,300,00012,300,00012,300,000.tools
20,250,00020,250,00020,250,000.university
10,700,00010,700,00010,700,000.video
27,940,00027,940,00027,940,000.vote
8,050,0008,050,0008,050,000.website
3,280,0003,280,0003,280,000.work
21,310,00021,310,00021,310,000.store
4,870,0004,870,0004,870,000.art
26,620,00026,620,00026,620,000.baby
27,940,00027,940,00027,940,000.bio
8,790,0008,790,0008,790,000.cat
4,340,0004,340,0004,340,000.business
37,230,00037,230,00037,230,000.doctor
9,110,0009,110,0009,110,000.games
7,520,0007,520,0007,520,000.pet
12,830,00012,830,00012,830,000.shop
4,350,0004,350,0004,350,000.at
77,450,00077,450,00077,450,000.travel
2,550,0002,550,0002,550,000.win
10,700,00010,700,00010,700,000.studio
23,870,00023,870,00023,870,000.io
16,440,00016,440,00016,440,000.sh
13,890,00013,890,00013,890,000.no
10,700,00010,700,00010,700,000.live
25,050,00025,050,00025,050,000.im
12,300,00012,300,00012,300,000.services
12,300,00012,300,00012,300,000.zone
9,110,0009,110,0009,110,000.ltd
6,460,0006,460,0006,460,000.group
10,700,00010,700,00010,700,000.fashion
2,370,0002,370,0002,370,000.es
5,930,0005,930,0005,930,000.vip
20,250,00020,250,00020,250,000.expert
12,300,00012,300,00012,300,000.pub
9,020,0009,020,0009,020,000.bz
27,940,00027,940,00027,940,000.archi
10,610,00010,610,00010,610,000.co.com
14,500,00014,500,00014,500,000.ninja
2,500,0002,500,0002,500,000.nl
2,780,0002,780,0002,780,000.re
20,250,00020,250,00020,250,000.coach
20,250,00020,250,00020,250,000.tours
2,080,0002,080,0002,080,000.top
2,740,0002,740,0002,740,000.men
109,270,000109,270,000109,270,000.jobs
10,700,00010,700,00010,700,000.fit
62,590,00062,590,00062,590,000.jp
6,460,0006,460,0006,460,000.app
13,260,00013,260,00013,260,000.vc
9,110,0009,110,0009,110,000.solutions
8,050,0008,050,0008,050,000.cloud
12,300,00012,300,00012,300,000.life
2,740,0002,740,0002,740,000.bid
32,360,00032,360,00032,360,000.qa
5,400,0005,400,0005,400,000.dev
13,930,00013,930,00013,930,000.tk
8,050,0008,050,0008,050,000.city
9,640,0009,640,0009,640,000.tips
13,360,00013,360,00013,360,000.media
5,090,0005,090,0005,090,000.si
14,300,00014,300,00014,300,000.cn
8,050,0008,050,0008,050,000.best
4,950,0004,950,0004,950,000.monster
46,680,00046,680,00046,680,000.by
12,300,00012,300,00012,300,000.plus
12,300,00012,300,00012,300,000.cash
12,300,00012,300,00012,300,000.social
11,500,00011,500,00011,500,000.moda
6,990,0006,990,0006,990,000.rip
29,270,00029,270,00029,270,000.eco
18,400,00018,400,00018,400,000.ski
9,110,0009,110,0009,110,000.today
12,300,00012,300,00012,300,000.farm
26,620,00026,620,00026,620,000.bar
20,250,00020,250,00020,250,000.toys
13,360,00013,360,00013,360,000.digital
16,470,00016,470,00016,470,000.ae
11,500,00011,500,00011,500,000.charity
12,300,00012,300,00012,300,000.events
7,000,0007,000,0007,000,000.com.de
7,260,0007,260,0007,260,000.de.com

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی