تعرفه ثبت دامنه

دامنه چیست

نام دامنه یا دومین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود فرض کنید آدرس سایتی www.google.com باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی google.com اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود

با ساختار دامنه بیشتر آشنا شوید

اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره (بدون فاصله) تشكيل مي گردد. هر هاست جهت نمایش اطلاعات خود در فضای وب نیاز به یک آدرس اینترنتی دارد که با نام دامنه نام گذاری می شود. دامنه ها از سه قسمت تشکیل شده اند : قسمت اول : www که ماهیت آدرس دامنه را در فضای اینترنت مشخص می کند. قسمت دوم : نام دامنه است مانند : faraso یا fsp قسمت سوم : پسوند موضوعی دامنه است مانند .com,.net,.org برای دامنه های بین المللی و یا .ir که برای دامنه های ملی می باشند.برای مثال faraso.org یا faraso.ir کاربران می توانند بسته به نیاز خود نوع پسوند موضوعی دامنه خود را انتخاب و ثبت نمایند.

چرا نمایندگی دامنه فراسو

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های ملی (nic) در ایران و نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های بین المللی در ایران می باشد که می توانید از طریق وبسایت رسمی شرکت فراسو سامانه پاسارگاد اقدام به دریافت نمایندگی نموده و بدون نگرانی از تحریم ، پرداخت دلار و هرگونه دغدغه دیگر شروع به تجارت بزرگ ارائه خدمات دامنه نمایید

  • نمایندگی ثبت دامنه بین الملل
  • 1,000,000 ریال یکبار پرداخت
  • ماژول whmcs با تمامی امکانات
  • مخفی کردن whois
  • dns sec
  • سفارش

قیمت انتقالقیمت تمدیدقیمت ثبتپسوند دامنه
4,750,0004,750,0004,750,000.me
3,760,0003,760,0003,760,000.club
3,305,0003,305,0003,305,000.com
3,590,0003,590,0003,590,000.net
3,650,0003,650,0003,650,000.org
149,000149,000149,000.ir
149,000149,000149,000.id.ir
149,000149,000149,000.co.ir
.net.ir
.org.ir
.sch.ir
.ac.ir
149,000149,000149,000.ایران
5,330,0005,330,0002,500,000.info
4,620,0004,620,0004,620,000.biz
17,440,00017,440,00013,140,000.ws
6,690,0006,690,0006,690,000.name
3,670,0003,670,0003,670,000.asia
8,710,0008,710,0008,710,000.tel
6,520,0006,520,0006,520,000.mobi
9,270,0009,270,0009,270,000.tv
8,850,0008,850,0008,850,000.co
2,200,0002,200,0002,200,000.in
1,500,0001,500,0001,500,000.ru
1,730,0001,730,0001,730,000.eu
3,200,0003,200,0003,200,000.de
2,020,0002,020,0002,020,000.fr
1,790,0001,790,0001,790,000.it
2,950,0002,950,0002,950,000.li
2,970,0002,970,0002,970,000.cc
2,000,0002,000,0002,000,000.uk
2,010,0002,010,0002,010,000.co.uk
2,010,0002,010,0002,010,000.org.uk
2,410,0002,410,0002,410,000.us
2,970,0002,970,0002,970,000.com.co
5,330,0005,330,0005,330,000.pro
5,560,0005,560,0005,560,000.pw
9,410,0009,410,0009,410,000.ca
3,150,0003,150,000950,000.xyz
5,810,0005,810,0005,810,000.photography
8,040,0008,040,0008,040,000.money
6,560,0006,560,0006,560,000.news
7,480,0007,480,0007,480,000.photo
8,040,0008,040,0008,040,000.academy
3,770,0003,770,0003,770,000.accountant
5,810,0005,810,0005,810,000.agency
37,150,00037,150,00037,150,000.audio
6,000,0006,000,0006,000,000.band
7,480,0007,480,0007,480,000.blog
8,040,0008,040,0008,040,000.boutique
8,040,0008,040,0008,040,000.cafe
13,230,00013,230,00013,230,000.camera
8,040,0008,040,0008,040,000.catering
5,260,0005,260,0005,260,000.center
8,040,0007,480,0008,040,000.chat
7,850,0007,850,0007,850,000.cheap
2,660,0002,660,0001,000,000.click
13,230,00013,230,00013,230,000.clinic
13,230,00013,230,00013,230,000.codes
8,040,0008,040,0008,040,000.coffee
8,040,0008,040,0008,040,000.community
2,950,0002,950,0002,950,000.company
7,480,0007,480,0007,480,000.cooking
13,230,00013,230,00013,230,000.dental
13,230,00013,230,00013,230,000.dentist
12,300,00012,300,00012,300,000.design
37,150,00037,150,00037,150,000.diet
13,230,00013,230,00013,230,000.dog
8,040,0008,040,0008,040,000.domains
2,300,0002,300,0002,300,000.download
6,560,0006,560,0006,560,000.family
13,230,00013,230,00013,230,000.finance
8,040,0008,040,0008,040,000.fitness
8,040,0008,040,0008,040,000.forsale
5,260,0005,260,0005,260,000.gallery
5,010,0005,010,0005,010,000.gift
7,480,0007,480,0007,480,000.help
13,040,00013,040,00013,040,000.holdings
24,170,00024,170,00024,170,000.host
111,310,000111,310,000111,310,000.hosting
5,260,0005,260,0005,260,000.institute
8,040,0008,040,0008,040,000.land
13,230,00013,230,00013,230,000.lawyer
2,660,0002,660,0002,660,000.link
7,850,0007,850,0007,850,000.market
5,810,0005,810,0005,810,000.network
9,340,0009,340,0009,340,000.online
13,420,00013,420,00013,420,000.pizza
5,260,0005,260,0005,260,000.photos
18,240,00018,240,00018,240,000.press
16,750,00016,750,00016,750,000.rent
13,230,00013,230,00013,230,000.restaurant
8,040,0008,040,0008,040,000.sale
8,040,0008,040,0008,040,000.school
7,480,0007,480,0007,480,000.site
8,040,0008,040,0008,040,000.software
13,040,00013,040,00013,040,000.tech
5,810,0005,810,0005,810,000.technology
8,040,0008,040,0008,040,000.tools
13,230,00013,230,00013,230,000.university
6,560,0006,560,0006,560,000.video
18,610,00018,610,00018,610,000.vote
5,630,0005,630,0005,630,000.website
2,290,0002,290,0002,290,000.work
14,900,00014,900,00014,900,000.store
3,400,0003,400,0003,400,000.art
18,610,00018,610,00018,610,000.baby
18,610,00018,610,00018,610,000.bio
6,640,0006,640,0006,640,000.cat
2,900,0002,900,0002,900,000.business
24,540,00024,540,00024,540,000.doctor
5,440,0005,440,0005,440,000.games
4,940,0004,940,0004,940,000.pet
8,970,0008,970,0002,500,000.shop
3,290,0003,290,0003,290,000.at
59,460,00059,460,00059,460,000.travel
1,860,0001,860,0001,860,000.win
6,560,0006,560,0006,560,000.studio
16,220,00016,220,00016,220,000.io
16,220,00016,220,00016,220,000.sh
10,080,00010,080,00010,080,000.no
6,560,0006,560,0006,560,000.live
18,200,00018,200,00018,200,000.im
7,850,0007,850,0007,850,000.services
8,040,0008,040,0008,040,000.zone
5,810,0005,810,0005,810,000.ltd
3,770,0003,770,0003,770,000.group
7,480,0007,480,0007,480,000.fashion
1,800,0001,800,0001,800,000.es
4,150,0004,150,0004,150,000.vip
13,230,00013,230,00013,230,000.expert
8,040,0008,040,0008,040,000.pub
6,300,0006,300,0006,300,000.bz
18,610,00018,610,00018,610,000.archi
7,420,0007,420,0007,420,000.co.com
14,500,00014,500,00014,500,000.ninja
1,340,0001,340,0001,340,000.nl
2,120,0002,120,0002,120,000.re
13,230,00013,230,00013,230,000.coach
13,230,00013,230,00013,230,000.tours
2,080,0002,080,0002,080,000.top
2,300,0002,300,0002,300,000.men
76,380,00076,380,00076,380,000.jobs
7,480,0007,480,0007,480,000.fit
42,540,00042,540,00042,540,000.jp
4,520,0004,520,0004,520,000.app
9,270,0009,270,0009,270,000.vc
5,810,0005,810,0005,810,000.solutions
5,630,0005,630,0005,630,000.cloud
7,850,0007,850,0007,850,000.life
2,300,0002,300,0002,300,000.bid
22,620,00022,620,00022,620,000.qa
3,770,0003,770,0003,770,000.dev
9,700,0009,700,0009,700,000.tk
5,260,0005,260,0005,260,000.city
5,810,0005,810,0005,810,000.tips
8,600,0008,600,0008,600,000.media
3,530,0003,530,0003,530,000.si
9,990,0009,990,0009,990,000.cn
5,630,0005,630,0005,630,000.best
3,240,0003,240,0003,240,000.monster
31,720,00031,720,00031,720,000.by
8,040,0008,040,0008,040,000.plus
8,040,0008,040,0008,040,000.cash
8,040,0008,040,0008,040,000.social
8,040,0008,040,0008,040,000.moda
4,890,0004,890,0004,890,000.rip
18,610,00018,610,00018,610,000.eco
12,860,00012,860,00012,860,000.ski
5,810,0005,810,0005,810,000.today
8,040,0008,040,0008,040,000.farm
18,610,00018,610,00018,610,000.bar
13,230,00013,230,00013,230,000.toys
8,600,0008,600,0008,600,000.digital
11,870,00011,870,00011,870,000.ae
7,950,0007,950,0007,950,000.charity
8,950,0008,950,0008,950,000.events

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی