تعرفه ثبت دامنه

دامنه چیست

نام دامنه یا دومین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود فرض کنید آدرس سایتی www.google.com باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی google.com اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود

با ساختار دامنه بیشتر آشنا شوید

اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره (بدون فاصله) تشكيل مي گردد. هر هاست جهت نمایش اطلاعات خود در فضای وب نیاز به یک آدرس اینترنتی دارد که با نام دامنه نام گذاری می شود. دامنه ها از سه قسمت تشکیل شده اند : قسمت اول : www که ماهیت آدرس دامنه را در فضای اینترنت مشخص می کند. قسمت دوم : نام دامنه است مانند : faraso یا fsp قسمت سوم : پسوند موضوعی دامنه است مانند .com,.net,.org برای دامنه های بین المللی و یا .ir که برای دامنه های ملی می باشند.برای مثال faraso.org یا faraso.ir کاربران می توانند بسته به نیاز خود نوع پسوند موضوعی دامنه خود را انتخاب و ثبت نمایند.

چرا نمایندگی دامنه فراسو

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های ملی (nic) در ایران و نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های بین المللی در ایران می باشد که می توانید از طریق وبسایت رسمی شرکت فراسو سامانه پاسارگاد اقدام به دریافت نمایندگی نموده و بدون نگرانی از تحریم ، پرداخت دلار و هرگونه دغدغه دیگر شروع به تجارت بزرگ ارائه خدمات دامنه نمایید

  • نمایندگی ثبت دامنه بین الملل
  • 4,900,000 ریال یکبار پرداخت
  • ماژول whmcs با تمامی امکانات
  • مخفی کردن whois
  • dns sec
  • سفارش

قیمت انتقالقیمت تمدیدقیمت ثبتپسوند دامنه
9,878,0009,878,0009,878,000.me
7,910,0007,910,0007,910,000.club
6,640,0006,640,0006,640,000.com
7,380,0007,380,0007,380,000.net
6,880,0006,880,0006,880,000.org
400,000400,000400,000.ir
400,000400,000400,000.id.ir
400,000400,000400,000.co.ir
.net.ir
.org.ir
.sch.ir
.ac.ir
400,000400,000400,000.ایران
12,020,00012,020,00012,020,000.info
9,300,0009,300,0009,300,000.biz
35,540,00035,540,00035,540,000.ws
13,600,00013,600,00013,600,000.name
6,920,0006,920,0006,920,000.asia
23,450,00023,450,00023,450,000.tel
15,760,00015,760,00015,760,000.mobi
17,770,00017,770,00017,770,000.tv
14,960,00014,960,00014,960,000.co
3,430,0003,430,0003,430,000.in
2,900,0002,900,0002,900,000.ru
3,300,0003,300,0003,300,000.eu
5,900,0005,900,0005,900,000.de
3,770,0003,770,0003,770,000.fr
3,250,0003,250,0003,250,000.it
4,970,0004,970,0004,970,000.li
5,690,0005,690,0005,690,000.cc
3,700,0003,700,0003,700,000.uk
3,720,0003,720,0003,720,000.co.uk
3,700,0003,700,0003,700,000.org.uk
4,620,0004,620,0004,620,000.us
5,690,0005,690,0005,690,000.com.co
12,020,00012,020,00012,020,000.pro
10,660,00010,660,00010,660,000.pw
17,210,00017,210,00017,210,000.ca
6,920,0006,920,0006,920,000.xyz
16,470,00016,470,00016,470,000.photography
17,900,00017,900,00017,900,000.money
15,050,00015,050,00015,050,000.news
14,340,00014,340,00014,340,000.photo
27,000,00027,000,00027,000,000.ac
17,900,00017,900,00017,900,000.academy
14,330,00014,330,00014,330,000.accountant
12,920,00012,920,00012,920,000.agency
71,200,00071,200,00071,200,000.audio
14,340,00014,340,00014,340,000.band
14,340,00014,340,00014,340,000.blog
16,470,00016,470,00016,470,000.boutique
20,030,00020,030,00020,030,000.cafe
28,560,00028,560,00028,560,000.camera
17,900,00017,900,00017,900,000.catering
12,210,00012,210,00012,210,000.center
17,900,00017,900,00017,900,000.chat
16,470,00016,470,00016,470,000.cheap
5,100,0005,100,0005,100,000.click
29,980,00029,980,00029,980,000.clinic
29,980,00029,980,00029,980,000.codes
17,900,00017,900,00017,900,000.coffee
17,900,00017,900,00017,900,000.community
7,230,0007,230,0007,230,000.company
14,340,00014,340,00014,340,000.cooking
32,110,00032,110,00032,110,000.dental
28,560,00028,560,00028,560,000.dentist
25,000,00025,000,00025,000,000.design
71,200,00071,200,00071,200,000.diet
29,270,00029,270,00029,270,000.dog
20,030,00020,030,00020,030,000.domains
4,380,0004,380,0004,380,000.download
16,470,00016,470,00016,470,000.family
29,270,00029,270,00029,270,000.finance
17,900,00017,900,00017,900,000.fitness
16,470,00016,470,00016,470,000.forsale
12,210,00012,210,00012,210,000.gallery
9,600,0009,600,0009,600,000.gift
15,760,00015,760,00015,760,000.help
29,980,00029,980,00029,980,000.holdings
46,320,00046,320,00046,320,000.host
213,340,000213,340,000213,340,000.hosting
12,920,00012,920,00012,920,000.institute
17,900,00017,900,00017,900,000.land
28,560,00028,560,00028,560,000.lawyer
5,100,0005,100,0005,100,000.link
20,030,00020,030,00020,030,000.market
15,410,00015,410,00015,410,000.network
17,900,00017,900,00017,900,000.online
29,980,00029,980,00029,980,000.pizza
12,210,00012,210,00012,210,000.photos
34,950,00034,950,00034,950,000.press
32,110,00032,110,00032,110,000.rent
29,270,00029,270,00029,270,000.restaurant
17,900,00017,900,00017,900,000.sale
17,900,00017,900,00017,900,000.school
17,900,00017,900,00017,900,000.site
17,900,00017,900,00017,900,000.software
28,560,00028,560,00028,560,000.tech
14,340,00014,340,00014,340,000.technology
16,470,00016,470,00016,470,000.tools
28,560,00028,560,00028,560,000.university
17,900,00017,900,00017,900,000.video
42,770,00042,770,00042,770,000.vote
14,340,00014,340,00014,340,000.website
4,390,0004,390,0004,390,000.work
28,560,00028,560,00028,560,000.store
8,900,0008,900,0008,900,000.art
35,660,00035,660,00035,660,000.baby
37,440,00037,440,00037,440,000.bio
12,290,00012,290,00012,290,000.cat
6,520,0006,520,0006,520,000.business
56,980,00056,980,00056,980,000.doctor
14,340,00014,340,00014,340,000.games
11,500,00011,500,00011,500,000.pet
17,180,00017,180,00017,180,000.shop
6,890,0006,890,0006,890,000.at
111,220,000111,220,000111,220,000.travel
4,190,0004,190,0004,190,000.win
17,180,00017,180,00017,180,000.studio
30,590,00030,590,00030,590,000.io
27,120,00027,120,00027,120,000.sh
19,320,00019,320,00019,320,000.no
15,050,00015,050,00015,050,000.live
47,520,00047,520,00047,520,000.im
17,900,00017,900,00017,900,000.services
17,900,00017,900,00017,900,000.zone
13,630,00013,630,00013,630,000.ltd
10,080,00010,080,00010,080,000.group
14,340,00014,340,00014,340,000.fashion
3,320,0003,320,0003,320,000.es
7,950,0007,950,0007,950,000.vip
29,980,00029,980,00029,980,000.expert
17,900,00017,900,00017,900,000.pub
12,080,00012,080,00012,080,000.bz
42,770,00042,770,00042,770,000.archi
14,210,00014,210,00014,210,000.co.com
15,050,00015,050,00015,050,000.ninja
3,950,0003,950,0003,950,000.nl
3,760,0003,760,0003,760,000.re
29,980,00029,980,00029,980,000.coach
29,270,00029,270,00029,270,000.tours
2,860,0002,860,0002,860,000.top
4,380,0004,380,0004,380,000.men
146,400,000146,400,000146,400,000.jobs
14,340,00014,340,00014,340,000.fit
105,890,000105,890,000105,890,000.jp
8,660,0008,660,0008,660,000.app
17,770,00017,770,00017,770,000.vc
14,340,00014,340,00014,340,000.solutions
10,790,00010,790,00010,790,000.cloud
17,180,00017,180,00017,180,000.life
4,380,0004,380,0004,380,000.bid
43,350,00043,350,00043,350,000.qa
7,230,0007,230,0007,230,000.dev
19,380,00019,380,00019,380,000.tk
12,210,00012,210,00012,210,000.city
15,050,00015,050,00015,050,000.tips
20,030,00020,030,00020,030,000.media
8,070,0008,070,0008,070,000.si
22,740,00022,740,00022,740,000.cn
10,790,00010,790,00010,790,000.best
7,230,0007,230,0007,230,000.monster
62,540,00062,540,00062,540,000.by
17,900,00017,900,00017,900,000.plus
16,470,00016,470,00016,470,000.cash
17,900,00017,900,00017,900,000.social
15,410,00015,410,00015,410,000.moda
10,790,00010,790,00010,790,000.rip
39,220,00039,220,00039,220,000.eco
29,270,00029,270,00029,270,000.ski
12,920,00012,920,00012,920,000.today
17,900,00017,900,00017,900,000.farm
35,660,00035,660,00035,660,000.bar
29,270,00029,270,00029,270,000.toys
19,320,00019,320,00019,320,000.digital
21,520,00021,520,00021,520,000.ae
15,410,00015,410,00015,410,000.charity
17,900,00017,900,00017,900,000.events
7,000,0007,000,0007,000,000.com.de
10,100,00010,100,00010,100,000.de.com
32,110,00032,110,00032,110,000.college

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی