تعرفه ثبت دامنه

دامنه چیست

نام دامنه یا دومین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود فرض کنید آدرس سایتی www.google.com باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی google.com اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود

با ساختار دامنه بیشتر آشنا شوید

اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره (بدون فاصله) تشكيل مي گردد. هر هاست جهت نمایش اطلاعات خود در فضای وب نیاز به یک آدرس اینترنتی دارد که با نام دامنه نام گذاری می شود. دامنه ها از سه قسمت تشکیل شده اند : قسمت اول : www که ماهیت آدرس دامنه را در فضای اینترنت مشخص می کند. قسمت دوم : نام دامنه است مانند : faraso یا fsp قسمت سوم : پسوند موضوعی دامنه است مانند .com,.net,.org برای دامنه های بین المللی و یا .ir که برای دامنه های ملی می باشند.برای مثال faraso.org یا faraso.ir کاربران می توانند بسته به نیاز خود نوع پسوند موضوعی دامنه خود را انتخاب و ثبت نمایند.

چرا نمایندگی دامنه فراسو

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های ملی (nic) در ایران و نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های بین المللی در ایران می باشد که می توانید از طریق وبسایت رسمی شرکت فراسو سامانه پاسارگاد اقدام به دریافت نمایندگی نموده و بدون نگرانی از تحریم ، پرداخت دلار و هرگونه دغدغه دیگر شروع به تجارت بزرگ ارائه خدمات دامنه نمایید

  • نمایندگی ثبت دامنه بین الملل
  • 4,900,000 ریال یکبار پرداخت
  • ماژول whmcs با تمامی امکانات
  • مخفی کردن whois
  • dns sec
  • سفارش

قیمت انتقالقیمت تمدیدقیمت ثبتپسوند دامنه
8,980,0008,980,0008,980,000.me
7,570,0007,570,0007,570,000.club
5,940,0005,940,0005,940,000.com
6,920,0006,920,0006,920,000.net
6,570,0006,570,0006,570,000.org
400,000400,000400,000.ir
400,000400,000400,000.id.ir
400,000400,000400,000.co.ir
.net.ir
.org.ir
.sch.ir
.ac.ir
400,000400,000400,000.ایران
10,500,00010,500,00010,500,000.info
8,880,0008,880,0008,880,000.biz
33,990,00033,990,00033,990,000.ws
12,040,00012,040,00012,040,000.name
6,610,0006,610,0006,610,000.asia
15,980,00015,980,00015,980,000.tel
13,720,00013,720,00013,720,000.mobi
17,000,00017,000,00017,000,000.tv
14,280,00014,280,00014,280,000.co
3,320,0003,320,0003,320,000.in
2,900,0002,900,0002,900,000.ru
3,180,0003,180,0003,180,000.eu
2,420,0002,420,0002,420,000.de
3,640,0003,640,0003,640,000.fr
2,710,0002,710,0002,710,000.it
4,580,0004,580,0004,580,000.li
5,440,0005,440,0005,440,000.cc
3,480,0003,480,0003,480,000.uk
3,480,0003,480,0003,480,000.co.uk
3,480,0003,480,0003,480,000.org.uk
4,420,0004,420,0004,420,000.us
5,440,0005,440,0005,440,000.com.co
10,500,00010,500,00010,500,000.pro
10,200,00010,200,00010,200,000.pw
16,210,00016,210,00016,210,000.ca
5,960,0005,960,0005,960,000.xyz
11,680,00011,680,00011,680,000.photography
15,760,00015,760,00015,760,000.money
13,720,00013,720,00013,720,000.news
13,720,00013,720,00013,720,000.photo
17,120,00017,120,00017,120,000.academy
13,700,00013,700,00013,700,000.accountant
11,680,00011,680,00011,680,000.agency
68,100,00068,100,00068,100,000.audio
11,680,00011,680,00011,680,000.band
13,720,00013,720,00013,720,000.blog
15,760,00015,760,00015,760,000.boutique
17,120,00017,120,00017,120,000.cafe
27,310,00027,310,00027,310,000.camera
15,760,00015,760,00015,760,000.catering
10,320,00010,320,00010,320,000.center
15,760,00015,760,00015,760,000.chat
14,400,00014,400,00014,400,000.cheap
4,880,0004,880,0004,880,000.click
25,950,00025,950,00025,950,000.clinic
25,950,00025,950,00025,950,000.codes
15,760,00015,760,00015,760,000.coffee
15,760,00015,760,00015,760,000.community
5,560,0005,560,0005,560,000.company
13,720,00013,720,00013,720,000.cooking
27,310,00027,310,00027,310,000.dental
27,310,00027,310,00027,310,000.dentist
23,920,00023,920,00023,920,000.design
68,100,00068,100,00068,100,000.diet
25,950,00025,950,00025,950,000.dog
17,120,00017,120,00017,120,000.domains
3,510,0003,510,0003,510,000.download
13,720,00013,720,00013,720,000.family
25,950,00025,950,00025,950,000.finance
15,760,00015,760,00015,760,000.fitness
15,760,00015,760,00015,760,000.forsale
10,320,00010,320,00010,320,000.gallery
9,180,0009,180,0009,180,000.gift
15,080,00015,080,00015,080,000.help
25,950,00025,950,00025,950,000.holdings
44,310,00044,310,00044,310,000.host
204,060,000204,060,000204,060,000.hosting
11,000,00011,000,00011,000,000.institute
15,760,00015,760,00015,760,000.land
27,310,00027,310,00027,310,000.lawyer
4,880,0004,880,0004,880,000.link
17,120,00017,120,00017,120,000.market
11,680,00011,680,00011,680,000.network
17,120,00017,120,00017,120,000.online
25,950,00025,950,00025,950,000.pizza
10,320,00010,320,00010,320,000.photos
33,430,00033,430,00033,430,000.press
30,710,00030,710,00030,710,000.rent
25,950,00025,950,00025,950,000.restaurant
15,760,00015,760,00015,760,000.sale
15,760,00015,760,00015,760,000.school
13,720,00013,720,00013,720,000.site
15,760,00015,760,00015,760,000.software
23,920,00023,920,00023,920,000.tech
11,680,00011,680,00011,680,000.technology
15,760,00015,760,00015,760,000.tools
25,950,00025,950,00025,950,000.university
13,720,00013,720,00013,720,000.video
35,810,00035,810,00035,810,000.vote
10,320,00010,320,00010,320,000.website
4,200,0004,200,0004,200,000.work
27,310,00027,310,00027,310,000.store
8,900,0008,900,0008,900,000.art
34,110,00034,110,00034,110,000.baby
35,810,00035,810,00035,810,000.bio
11,480,00011,480,00011,480,000.cat
5,560,0005,560,0005,560,000.business
47,710,00047,710,00047,710,000.doctor
11,680,00011,680,00011,680,000.games
9,640,0009,640,0009,640,000.pet
16,440,00016,440,00016,440,000.shop
5,880,0005,880,0005,880,000.at
99,250,00099,250,00099,250,000.travel
3,300,0003,300,0003,300,000.win
13,720,00013,720,00013,720,000.studio
30,590,00030,590,00030,590,000.io
27,120,00027,120,00027,120,000.sh
17,950,00017,950,00017,950,000.no
13,720,00013,720,00013,720,000.live
33,830,00033,830,00033,830,000.im
15,760,00015,760,00015,760,000.services
15,760,00015,760,00015,760,000.zone
11,680,00011,680,00011,680,000.ltd
8,280,0008,280,0008,280,000.group
13,720,00013,720,00013,720,000.fashion
3,210,0003,210,0003,210,000.es
7,600,0007,600,0007,600,000.vip
25,950,00025,950,00025,950,000.expert
15,760,00015,760,00015,760,000.pub
11,560,00011,560,00011,560,000.bz
35,810,00035,810,00035,810,000.archi
13,600,00013,600,00013,600,000.co.com
14,500,00014,500,00014,500,000.ninja
2,950,0002,950,0002,950,000.nl
3,760,0003,760,0003,760,000.re
25,950,00025,950,00025,950,000.coach
25,950,00025,950,00025,950,000.tours
2,620,0002,620,0002,620,000.top
3,510,0003,510,0003,510,000.men
140,040,000140,040,000140,040,000.jobs
13,720,00013,720,00013,720,000.fit
80,220,00080,220,00080,220,000.jp
8,280,0008,280,0008,280,000.app
17,000,00017,000,00017,000,000.vc
11,680,00011,680,00011,680,000.solutions
10,320,00010,320,00010,320,000.cloud
15,760,00015,760,00015,760,000.life
3,510,0003,510,0003,510,000.bid
41,470,00041,470,00041,470,000.qa
6,920,0006,920,0006,920,000.dev
18,810,00018,810,00018,810,000.tk
10,320,00010,320,00010,320,000.city
12,360,00012,360,00012,360,000.tips
17,120,00017,120,00017,120,000.media
7,840,0007,840,0007,840,000.si
18,320,00018,320,00018,320,000.cn
10,320,00010,320,00010,320,000.best
6,340,0006,340,0006,340,000.monster
59,820,00059,820,00059,820,000.by
15,760,00015,760,00015,760,000.plus
15,760,00015,760,00015,760,000.cash
15,760,00015,760,00015,760,000.social
14,740,00014,740,00014,740,000.moda
8,960,0008,960,0008,960,000.rip
37,510,00037,510,00037,510,000.eco
23,580,00023,580,00023,580,000.ski
11,680,00011,680,00011,680,000.today
15,760,00015,760,00015,760,000.farm
34,110,00034,110,00034,110,000.bar
25,950,00025,950,00025,950,000.toys
17,120,00017,120,00017,120,000.digital
21,520,00021,520,00021,520,000.ae
14,740,00014,740,00014,740,000.charity
15,760,00015,760,00015,760,000.events
7,000,0007,000,0007,000,000.com.de
9,800,0009,800,0009,800,000.de.com
30,710,00030,710,00030,710,000.college

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی