تعرفه ثبت دامنه

دامنه چیست

نام دامنه یا دومین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود فرض کنید آدرس سایتی www.google.com باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی google.com اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود

با ساختار دامنه بیشتر آشنا شوید

اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره (بدون فاصله) تشكيل مي گردد. هر هاست جهت نمایش اطلاعات خود در فضای وب نیاز به یک آدرس اینترنتی دارد که با نام دامنه نام گذاری می شود. دامنه ها از سه قسمت تشکیل شده اند : قسمت اول : www که ماهیت آدرس دامنه را در فضای اینترنت مشخص می کند. قسمت دوم : نام دامنه است مانند : faraso یا fsp قسمت سوم : پسوند موضوعی دامنه است مانند .com,.net,.org برای دامنه های بین المللی و یا .ir که برای دامنه های ملی می باشند.برای مثال faraso.org یا faraso.ir کاربران می توانند بسته به نیاز خود نوع پسوند موضوعی دامنه خود را انتخاب و ثبت نمایند.

چرا نمایندگی دامنه فراسو

شرکت فراسو سامانه پاسارگاد نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های ملی (nic) در ایران و نماینده رسمی کارگزار ثبت دامنه های بین المللی در ایران می باشد که می توانید از طریق وبسایت رسمی شرکت فراسو سامانه پاسارگاد اقدام به دریافت نمایندگی نموده و بدون نگرانی از تحریم ، پرداخت دلار و هرگونه دغدغه دیگر شروع به تجارت بزرگ ارائه خدمات دامنه نمایید

  • نمایندگی ثبت دامنه بین الملل
  • 4,900,000 ریال یکبار پرداخت
  • ماژول whmcs با تمامی امکانات
  • مخفی کردن whois
  • dns sec
  • سفارش

قیمت انتقالقیمت تمدیدقیمت ثبتپسوند دامنه
11,030,00011,030,00011,030,000.me
9,410,0009,410,0009,410,000.club
7,350,0007,350,0007,350,000.com
9,040,0009,040,0009,040,000.net
7,610,0007,610,0007,610,000.org
500,000500,000500,000.ir
500,000500,000500,000.id.ir
500,000500,000500,000.co.ir
500,000500,000500,000.net.ir
500,000500,000500,000.org.ir
500,000500,000500,000.sch.ir
500,000500,000500,000.ac.ir
500,000500,000500,000.ایران
13,290,00013,290,00013,290,000.info
11,410,00011,410,00011,410,000.biz
38,630,00038,630,00038,630,000.ws
15,040,00015,040,00015,040,000.name
7,650,0007,650,0007,650,000.asia
25,490,00025,490,00025,490,000.tel
17,130,00017,130,00017,130,000.mobi
19,310,00019,310,00019,310,000.tv
18,050,00018,050,00018,050,000.co
3,790,0003,790,0003,790,000.in
2,900,0002,900,0002,900,000.ru
3,610,0003,610,0003,610,000.eu
5,900,0005,900,0005,900,000.de
4,430,0004,430,0004,430,000.fr
3,250,0003,250,0003,250,000.it
5,140,0005,140,0005,140,000.li
6,180,0006,180,0006,180,000.cc
3,990,0003,990,0003,990,000.uk
3,990,0003,990,0003,990,000.co.uk
3,990,0003,990,0003,990,000.org.uk
5,020,0005,020,0005,020,000.us
6,180,0006,180,0006,180,000.com.co
12,020,00012,020,00012,020,000.pro
11,590,00011,590,00011,590,000.pw
17,210,00017,210,00017,210,000.ca
7,650,0007,650,0007,650,000.xyz
17,910,00017,910,00017,910,000.photography
17,900,00017,900,00017,900,000.money
16,360,00016,360,00016,360,000.news
15,590,00015,590,00015,590,000.photo
28,970,00028,970,00028,970,000.ac
19,450,00019,450,00019,450,000.academy
15,570,00015,570,00015,570,000.accountant
14,040,00014,040,00014,040,000.agency
77,390,00077,390,00077,390,000.audio
15,590,00015,590,00015,590,000.band
15,590,00015,590,00015,590,000.blog
16,470,00016,470,00016,470,000.boutique
21,770,00021,770,00021,770,000.cafe
31,040,00031,040,00031,040,000.camera
19,450,00019,450,00019,450,000.catering
13,270,00013,270,00013,270,000.center
19,450,00019,450,00019,450,000.chat
17,910,00017,910,00017,910,000.cheap
5,550,0005,550,0005,550,000.click
32,580,00032,580,00032,580,000.clinic
29,980,00029,980,00029,980,000.codes
19,450,00019,450,00019,450,000.coffee
19,450,00019,450,00019,450,000.community
7,860,0007,860,0007,860,000.company
17,130,00017,130,00017,130,000.cooking
34,900,00034,900,00034,900,000.dental
31,040,00031,040,00031,040,000.dentist
31,040,00031,040,00031,040,000.design
77,390,00077,390,00077,390,000.diet
29,270,00029,270,00029,270,000.dog
21,770,00021,770,00021,770,000.domains
4,760,0004,760,0004,760,000.download
17,910,00017,910,00017,910,000.family
31,810,00031,810,00031,810,000.finance
19,450,00019,450,00019,450,000.fitness
17,910,00017,910,00017,910,000.forsale
13,270,00013,270,00013,270,000.gallery
10,440,00010,440,00010,440,000.gift
17,130,00017,130,00017,130,000.help
32,580,00032,580,00032,580,000.holdings
50,350,00050,350,00050,350,000.host
231,890,000231,890,000231,890,000.hosting
14,040,00014,040,00014,040,000.institute
19,450,00019,450,00019,450,000.land
31,040,00031,040,00031,040,000.lawyer
5,550,0005,550,0005,550,000.link
21,770,00021,770,00021,770,000.market
15,410,00015,410,00015,410,000.network
17,900,00017,900,00017,900,000.online
32,580,00032,580,00032,580,000.pizza
13,270,00013,270,00013,270,000.photos
37,990,00037,990,00037,990,000.press
34,900,00034,900,00034,900,000.rent
31,810,00031,810,00031,810,000.restaurant
19,450,00019,450,00019,450,000.sale
19,450,00019,450,00019,450,000.school
17,900,00017,900,00017,900,000.site
19,450,00019,450,00019,450,000.software
28,560,00028,560,00028,560,000.tech
15,590,00015,590,00015,590,000.technology
17,910,00017,910,00017,910,000.tools
31,040,00031,040,00031,040,000.university
19,450,00019,450,00019,450,000.video
46,490,00046,490,00046,490,000.vote
15,590,00015,590,00015,590,000.website
5,550,0005,550,0005,550,000.work
28,560,00028,560,00028,560,000.store
8,900,0008,900,0008,900,000.art
38,760,00038,760,00038,760,000.baby
37,440,00037,440,00037,440,000.bio
13,250,00013,250,00013,250,000.cat
7,090,0007,090,0007,090,000.business
56,980,00056,980,00056,980,000.doctor
15,590,00015,590,00015,590,000.games
12,500,00012,500,00012,500,000.pet
17,180,00017,180,00017,180,000.shop
7,430,0007,430,0007,430,000.at
111,220,000111,220,000111,220,000.travel
4,630,0004,630,0004,630,000.win
18,680,00018,680,00018,680,000.studio
32,450,00032,450,00032,450,000.io
30,820,00030,820,00030,820,000.sh
20,250,00020,250,00020,250,000.no
15,050,00015,050,00015,050,000.live
51,020,00051,020,00051,020,000.im
19,450,00019,450,00019,450,000.services
19,450,00019,450,00019,450,000.zone
14,820,00014,820,00014,820,000.ltd
10,950,00010,950,00010,950,000.group
15,590,00015,590,00015,590,000.fashion
3,580,0003,580,0003,580,000.es
9,410,0009,410,0009,410,000.vip
29,980,00029,980,00029,980,000.expert
19,450,00019,450,00019,450,000.pub
13,130,00013,130,00013,130,000.bz
46,490,00046,490,00046,490,000.archi
15,450,00015,450,00015,450,000.co.com
16,360,00016,360,00016,360,000.ninja
3,950,0003,950,0003,950,000.nl
4,440,0004,440,0004,440,000.re
32,580,00032,580,00032,580,000.coach
29,270,00029,270,00029,270,000.tours
3,080,0003,080,0003,080,000.top
4,760,0004,760,0004,760,000.men
159,140,000159,140,000159,140,000.jobs
17,130,00017,130,00017,130,000.fit
115,100,000115,100,000115,100,000.jp
9,410,0009,410,0009,410,000.app
19,310,00019,310,00019,310,000.vc
15,590,00015,590,00015,590,000.solutions
11,730,00011,730,00011,730,000.cloud
17,180,00017,180,00017,180,000.life
4,760,0004,760,0004,760,000.bid
47,120,00047,120,00047,120,000.qa
7,860,0007,860,0007,860,000.dev
20,990,00020,990,00020,990,000.tk
13,270,00013,270,00013,270,000.city
16,360,00016,360,00016,360,000.tips
21,770,00021,770,00021,770,000.media
8,740,0008,740,0008,740,000.si
24,720,00024,720,00024,720,000.cn
11,730,00011,730,00011,730,000.best
7,860,0007,860,0007,860,000.monster
62,540,00062,540,00062,540,000.by
19,450,00019,450,00019,450,000.plus
17,910,00017,910,00017,910,000.cash
19,450,00019,450,00019,450,000.social
16,750,00016,750,00016,750,000.moda
11,730,00011,730,00011,730,000.rip
42,630,00042,630,00042,630,000.eco
31,810,00031,810,00031,810,000.ski
12,920,00012,920,00012,920,000.today
19,450,00019,450,00019,450,000.farm
38,760,00038,760,00038,760,000.bar
31,810,00031,810,00031,810,000.toys
19,320,00019,320,00019,320,000.digital
22,930,00022,930,00022,930,000.ae
16,750,00016,750,00016,750,000.charity
19,450,00019,450,00019,450,000.events
7,000,0007,000,0007,000,000.com.de
10,930,00010,930,00010,930,000.de.com
34,900,00034,900,00034,900,000.college

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی
×