پیرو اطلاعیه جدید شرکت به پرداخت ملت به پذیرندگان این شرکت مبنی بر تغییر آی پی آدرس درگاه ها، این اطلاع رسانی در جهت بررسی ارتباط میان سرور میزبان وب سایت پذیرندگان به این آدرس ها بوده و نیاز به ایجاد تغییری بر روی ماژول ارائه شده توسط فراسو سامانه پاسارگاد نمیباشد لذا اگر سرور میزبان وب سایت شما مشکلی برای دسترسی به این آی پی ها ندارد نیاز به انجام هیچ اقدامی نمیباشد 

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی