چگونه در لینوکس دیسک پارتیشن ایجاد نماییم؟

چگونه در لینوکس دیسک پارتیشن ایجاد نماییم؟

در این مقاله، چگونگی پارتیشن بندی فضای یک دیسک در لینوکس، نحوه ایجاد یک فایل سیستمی روی پارتیشن و فعال سازی آن در سیستم های بر اساس لینوکس، نشان داده شده است. شما می توانید با استفاده از کامنت گذاری یا پست گذاشتن، سئوالات ...

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی