تفاوت Pop3 و IMap و Exchange چیست؟

تفاوت Pop3 و IMap و Exchange چیست؟

امروزه برقراری ارتباط و ارسال اسناد، مدارک، تصاویر و … از راه های مختلفی توسط کاربران اینترنتی انجام میگیرد. ولی یکی از قدیمی ترین و رسمی ترین امکاناتی که برای ارسال نامه، مدارک و … وجود دارد، سرویس ایمیل میباشد. با استفاده از این ...

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی